Jakie drzwi do wewnątrz?

Jakie drzwi do wewnątrz?
irek86pl / 20.08.2019

Jakie drzwi do wewnątrz?

Jakie drzwi do mieszkania?

Sposób montażu drzwi wewnątrzlokalowych (drzwi wewnętrznych pokojowych, drzwi łazienkowych, drzwi biurowych i wszystkich innych, które dzielą pomieszczenia użytkowane przez ludzi) oraz  wymiary drzwi wewnętrznych podlegają ograniczeniom zawartym w rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich położenie (DzU 1995, Nr 10, Poz. 46 wraz z późniejszymi zmianami).

Wymagania prawne dotyczące drzwi wewnętrznych, czyli odpowiedź na pytanie:

Jakie drzwi wewnętrzne do mieszkania, czy do domu?

Jakie drzwi do wewnątrz?

Jakie drzwi wewnętrzne do mieszkania i/lub do domu?

Treść w/w rozporządzenia określa minimalną szerokość drzwi wewnętrznych, a dokładnie minimalną szerokość otworów drzwiowych w ścianach wewnątrz budynków, prowadzących z/do pomieszczeń użytkowanych przez ludzi, tj. drzwi do kuchni, drzwi do łazienki, do wc, drzwi pokojowych, a także wewnątrz lokali użytkowych takich jak biurowce,a więc również drzwi biurowych i wynosi ona minimum 90 cm. Jako, że prawo nie działa wstecz, tak ustawa dotyczy wszystkich budynków projektowanych po jej wejściu w życie, tj. po 1995 roku.

Wymiary drzwi wewnętrznych

W budynkach zaprojektowanych i wybudowanych przed wejściem w życie rozporządzenia, czyli przed 1995 rokiem, spotkać można otwory drzwiowe węższe niż 90 cm, a konkretnie o szerokości 60 cm, 70 cm i 80 cm. Ze względu na fakt, iż nie ma obowiązku dostosowania węższych otworów drzwiowych do aktualnie wymaganych wymiarów, to na rynku można bez problemu dostać drzwi wewnętrzne w wymiarach 60, 70 i 80 cm.

Jakie drzwi do łazienki?

Jakie drzwi do łazienki?

Drzwi wewnętrzne łazienkowe i drzwi do wc powinny otwierać się do wewnątrz pomieszczenia, z którego prowadzą do łazienki lub wc. Natomiast zamontowane w ościeżnicach skrzydła drzwiowe muszą mieć wykonaną wentylację w dolnej części, tj. podcięcie wentylacyjne u dołu drzwi lub wykonane otwory wentylacyjne, czy też zainstalowane tuleje wentylacyjne umożliwiające dobrą wentylację zamkniętych pomieszczeń. Wykonane u dołu skrzydła drzwiowego łazienkowego otwory wentylacyjne nie mogą mieć mniejszej powierzchni łącznej niż 0,022 m². Drzwi kuchenne - te prowadzące do kuchni z innych pomieszczeń użytkowanych przez ludzi nie mogą posiadać zainstalowanych progów.

    Dodatkowo wszystkie drzwi muszą posiadać wymagane dokumenty, tj. świadectwo zgodności CE, świadectwa przydatności do stosowania w budownictwie oraz stosowne aprobaty techniczne wystawione przez ITB, czyli Instytut Techniki Budowlanej.

    Wymiary drzwi do mieszkania w bloku

    Budowane niegdyś bloki z płyty żelbetowej to historia z końca zeszłego wieku, a więc wciąż użytkowane przez Polaków mieszkania w blokach pochodzą z tamtego okresu. Standardowe wymiary drzwi wewnątrz-lokalowych w tychże budynkach to odpowiednio: